Organisk psykoterapi

psykoterapeutforeningOrganisk psykoterapi er en dyberegående terapiform, som fører til større selvindsigt, hvorved du kan få et bedre liv, med kontakt til krop og sjæl.
I Psykoterapien koncentrerer vi os om dit liv her og nu og arbejder os sammen til en dybere selvindsigt. Du bliver bevidst om hvilke følelser/spændinger der dukker op i forskellige situationer i livet. Ved denne selvindsigt opstår der nye handlemuligheder.
Terapien bringer dig i kontakt med fortrængte og dybere liggende følelser.
Alt for ofte har vi fra barndommen ”lært” at tilpasse de kropslige reaktioner til omgivelserne. Kroppens muskler er i stand til at ”holde på” forskellige spændinger – aggressioner – vrede eller glæde.
Disse spændinger opstår oftest i barndommen, hvis ikke vi bliver mødt eller hørt.
Et eksempel: Barnet siger det er ked af det og den voksne hører det ikke eller siger at det ikke er noget, så lærer barnet at ignorere følelsen og en spænding opstår.
Samtale indgår i terapien som en væsentlig del og foregår på en blid og omsorgsfuld måde, i fuld respekt for dig.

Ring nu til din psykoterapeut i Ejby – Middelfart kommune

Personlig-Vækst
Ronn Rasmussen
Nørregade 59
5592 Ejby
Ronn@personlig-vaekst.dk
Telefon: 23238606