Børn & unge

Mødet med barnet/den unge, foregår i fortrolighed og med respekt for dennes grænser.
Gennem den tillid der vokser i kontakten, opleves at barnet/den unge bliver mere tro mod sig selv og sine tanker. Samtalen med et barn eller ung kan være en langsommelig proces, da det handler om at få skabt fortroligheden mellem os, så barnet/den unge tør åbne op for det der er svært.
Forældre kan, hvis barnet/den unge ønsker det, inviteres til at deltage i en session.

Samtaler med barnet/den unge er altid en god ide, hvis barnet/den unge oplever mopning, føler sig udenfor fællesskabet, har problemer med indlæring, problemer med forældre eller søskende, problemer med papfar eller papmor, har svært ved at klare sig i skolen, skoleskift, dødsfald eller kommer i et forkert miljø.

Gennem samtalerne opleves at barnet/den unge igen får glæde ved at gå i skole, føler mening med livet, får nemmere ved at holde sine grænser og udvikler en anden adfærd.

Jeg tilbyder hjælp til:
* Angst
* Depression
* Stress
* Mindreværdsfølelse
* Udsat for mobning
* En følelse af at være udenfor
* Føler sig ensom
* Har oplevet/oplever en skilsmisse
* Dødsfald

 

Ring nu til din psykoterapeut i Ejby – Middelfart kommune

Personlig-Vækst
Ronn Rasmussen
Nørregade 59
5592 Ejby
Ronn@personlig-vaekst.dk
Telefon: 23238606